CALIBRES MANUFACTURED BY ANGELEUS
 ANG 125 1 DAY CLOCK
 ANG 1256/253 AUT CAL DSS INC AS 1256 CAL
 ANG 130 8 DAY ALARM CLOCK
 ANG 1475/270 ALARM-DIRECT CENTER
 ANG 160 CLOCK-KEY WIND
 ANG 19 CHRO
 ANG 190 8 DAY CLOCK-STEM-KEYWIND
 ANG 195 1 DAY CLOCK
 ANG 210 CHRONOGRAPH
 ANG 215 CHRONOGRAPH :100/1374 IS TOO SMALL FOR ANG 215
 ANG 216 SWEEP SECOND
 ANG 217 CHRONOGRAPH CALENDAR
 ANG 240 8 DAY CLOCK
 ANG 242 AUT KIF CAR CLOCK BM CORT 242
 ANG 243 8 DAY-ALARM-KEY WIND
 ANG 243 K 8 DAY CALENDAR
 ANG 250 CHRONOGRAPH
 ANG 251 SWEEP SECOND
 ANG 252 CHRONOGRAPH-CALENDAR-MOON PHASE
 ANG 253 SWEEP SECOND-CALENDAR-MOON PHASE
 ANG 254 SWEEP SECOND-CALENDAR
 ANG 255 SWEEP SECOND-CALENDAR
 ANG 256 SWEEP SECOND-CALENDAR-MOON PHASE
 ANG 257 CHRONOGRAPH-CALENDAR
 ANG 258 CHRONOGRAPH-CALENDAR-MOON
 ANG 270/1361 DIRECT CENTER SECOND-AUTOMATIC-CALEN
 ANG 390-1 8 DAY CLOCK-KEY WIND ALARM
 ANG 390K-391K 8 DAY ALARM CAL CLOCK
 ANG 490 PIN LEVER-8 DAY CLOCK-KEY WIND-ALARM
 ANG 490 K PL 8 DAY ALARM CAL CLOCK BM 490
 ANG 56 REGULAR AND SWEEP SECOND