CALIBRES MANUFACTURED BY ESA (continued)
 ETA 2808 21,600 BPH DSS CALENDAR DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 2809 21,600 BPH DSS CALENDAR DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 281.001 QUARTZ ANALOG (2.1V)(CONVERSION TO 1.5V REQUIRES X/12574)
 ETA 281.002 QUARTZ ANALOG **1.5V VERSION OF 280.001**
 ETA 2810 28,800 BPH DSS CALENDAR DAY DATE W/CORRECTOR
 ETA 2811 28,800 BPH-DSS-CALENDAR DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 2812 36,000 BPH DSS CALENDAR DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 2813 36,000 BPH-DSS-CALENDAR-DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 2816 28800 BPH-DSS-CALD DAY/DATE W/CORR STOP
 ETA 2816-1 28800 BPH-DSS-CALD-(DAY-DATE) W/CORR.
 ETA 2816-2 DAT - DATE
 ETA 2817 36000 BPH-DSS-CALD DAY DATE W/CORR STOP
 ETA 2819 36,000 BPH
 ETA 282.001 QUARTZ
 ETA 2820 21,600 BPH DSS STOP SEC. AUTO
 ETA 2820R 21,600 BPH-DSS STOP SEC AUTO
 ETA 2821 28,800 BPH DSS STOP DEVICE AUTO
 ETA 2821-1 28,800 BPH-DSS-STOP SECOND-AUTO
 ETA 2821-2 28,800 BPH-AUTO-DSS OR W/O SEC.-
 ETA 2821R 28,800 BPH DSS AUTO BALL BEARING STOP
 ETA 2822 21600 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR
 ETA 2822R 21600 BPH-DSS-AUTO-BALL BEARING-CAL W/CORR
 ETA 2823 21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR
 ETA 2823R 21,600 BPH-DSS-AUTO BALL BEARING CAL W/CORR
 ETA 2824 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR-STOP SEC
 ETA 2824-1 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL W/CORR-STOP SEC
 ETA 2824-2 28,800 BPH-AUTO-CALD-DSS
 ETA 2824-A2 MECH MVT W/HEU 81 CHRON TOP MODULE:CANNOT SUPPLY CHRON PTS
 ETA 2824R 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR-STOP SEC.
 ETA 2825 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR STOP DEVICE
 ETA 2825R 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR STOP DEVICE
 ETA 2826 36,000 BPH-DSS/AUTO-CAL-ADJ STUDHOLDER-STOP
 ETA 2826R 36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-ADJ STUDHOLDER-STOP
 ETA 2827 36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-W/CORR-STOP DEVICE
 ETA 2827R 36,000 BPH-DSS/AUTO-CAL-W/CORR-STOP DEVICE
 ETA 2828 21600 BPH-DSS-AUTO-CALD. W/CORR
 ETA 2828R 21600 BPH-DSS-AUTO BALL BEARING DAL W/CORR
 ETA 2829 21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 2829R 21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORRECTOR
 ETA 283.001 
 ETA 2830 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE-W/CORR-STOP
 ETA 2830R 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DATE-W/CORR-STOP
 ETA 2831 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR.-STOP
 ETA 2831R 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR,-STOP
 ETA 2832 36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR STOP
 ETA 2832R 36,000 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR
 ETA 2833 
 ETA 2834 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP
 ETA 2834-1 28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE-W/CORR-STOP LEVER
 ETA 2834-2 28,800 BPH-DSS-OR-W/OSEC.-AUTO-CALD-DAY-DATE
 ETA 2834R 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP
 ETA 2836 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR
 ETA 2836-1 28,800 BPH-DSS-AUTO-DAY DATE-W/CORR-STOP SEC.
 ETA 2836-2 28,800 BPH-DSS-OR W/O SEC-AUTO-CALD-DAY-DATE KIF OR INCA
 ETA 2836-4 
 ETA 2836R 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP
 ETA 2837 36000 BPH-DSS-AUTO-CALD (DAY DATE) W/CORR-
 ETA 2837R 36000 BPH-DSS-AUTO-CALD (DAY DATE) W/CORR-
 ETA 2838 36,000 BPH-DSS-AUTO-CALD-DAY/DATE W/CORR STOP SEC
 ETA 2838R 36000 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR STOP SEC
 ETA 2839 36,000 BPH-DSS-STOP DEVICE-AUTO
 ETA 2839R 36,000 BPH-DSS-STOP DEVICE-AUTO BALL BEARING
 ETA 2840 MECHANICAL MVMT
 ETA 2841 FOSSIL WATCH W/PLSTIC FORK
 ETA 2842 
 ETA 2842-2 
 ETA 2846 AUTO - DAY/DATE 21600 BPH DSS
 ETA 2850 28800 BPH-DSS-STOP SEC-ADJ STUD HOLDER
 ETA 2851 21,600 BPH-INCA-DSS-ADJ STUD HOLDER
 ETA 2852 28800 BPH-DSS-STOP SEC-CALD W/CORR-ADJ
 ETA 2853 21,600 BPH-INCA-DSS-CALD
 ETA 2858 28800 BPH-DSS-STOP SEC-CALD DAY/DATE W/CORR
 ETA 2859 21,600 BPH-INCA-DSS-CALD DAY/DATE
 ETA 2864-2 *ETA 2804-2*
 ETA 2870 28800 BPH-DSS-STOP SEC-AUTO-ADJ STUD HOLDER
 ETA 2871 21,600 BPH-INCA-DSS-AUTO BUL 1133.10
 ETA 2872 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD-W/CORR-STOP SEC
 ETA 2873 21,600 BPH-INCA-DSS-AUTO-CALD
 ETA 2878 28800 BPH-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE W/CORR-STOP
 ETA 2879 21,600 BPH-SHOCK-DSS-AUTO-CALD DAY/DATE
 ETA 2890 28,800 BPH-DSS-AUTO-STOP SEC-BALL BEARING
 ETA 2890-2 MECHANICAL MVMT (CHRONO MODULE =#8510)
 ETA 2890-A9 MECHANICAL MVMT
 ETA 2891-A9 MECHANICAL MVMT
 ETA 2892 28,800 BPH-DSS-AUTO CAL W/CORR-STOP
 ETA 2892-2 28,800 BPH, DSS, AUTO, CAL
 ETA 2892A2 ETA MECHANICAL MOVEMENT (SEE ETA 2894-2 FOR CHRONOGRAPH)
 ETA 2893 ETA MECHANICAL MOVEMENT
 ETA 2893-1 MECHANICAL MVMT 28,800 AUTOMATIC DAY/DATE
 ETA 2893-2 MECHANICAL MVMT
 ETA 2893-3 MECHANICAL MVMT
 ETA 2894-2 MECHANICAL CHRONOGRAPH
 ETA 2895-1 SEC HAND AT 6
 ETA 2895-2 
 ETA 2896 
 ETA 2897 AUTO 28,800 4.85MM THICK
 ETA 2898-2A 
 ETA 290 CYLINDER
 ETA 301.001 QUARTZ-ANALOG
 ETA 301.002 QUARTZ-ANALOG-
 ETA 345 
 ETA 355 CYL
 ETA 356 CYL
 ETA 361 
 ETA 361.001 QUARTZ-ELECTRONIC W/O SEC.
 ETA 370 
 ETA 371 MECHAANICAL MVMT
 ETA 372 
 ETA 376 ETA 128
 ETA 376-7-9 ETA 128
 ETA 377 ETA 128
 ETA 379 ETA 128
 ETA 380 ETA 128
 ETA 382 ETA 128
 ETA 383 ETA 128
 ETA 384 ETA 128
 ETA 385 
 ETA 389 
 ETA 390 TO 398 
 ETA 392 
 ETA 40 
 ETA 400.001 QUARTZ - ANALOG
 ETA 400.101 MVMT CANNOT BE DISSASSEMBLED
 ETA 400.111 
 ETA 400.411 QUARTZ ANALOG DSS CALD
 ETA 406 MECHANICAL MVMT
 ETA 40N 
 ETA 411-412-413 
 ETA 425-6-8 
 ETA 441 ETA 620
 ETA 450 MECHANICAL MVT
 ETA 450.101 QUARTZ - ANALOG
 ETA 450.111 QUARTZ - ANALOG
 ETA 450.121 QUARTZ - ANALOG
 ETA 460 
 ETA 485 
 ETA 500 
 ETA 500-1-5-8 ETA 361
 ETA 501 ETA 361
 ETA 501.005 QTZ MVMT
 ETA 505 ETA 361
 ETA 508 ETA 361
 ETA 526 CYL
 ETA 530 ETA 630
 ETA 530-1 ETA 630
 ETA 530.101 
 ETA 530.111 
 ETA 531 ETA 630
 ETA 532 
 ETA 536.111 QUARTZ-DSS-CAL W/CORR
 ETA 536.121 QUARTZ-DSS-CALENDAR-DAY-DATE-W/CORR
 ETA 540 
 ETA 545 ETA 361
 ETA 551.111 QUARTZ-ANALOG-CALD-DSS
 ETA 551.121 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD-(DAY DATE) W/CORR.
 ETA 551.411 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD. W/CORR.
 ETA 554.101 QUARTZ-ANALOG-W/ OR W/O SECOND-
 ETA 554.111 QUARTZ-ANALDG DSS CALD W/CORR
 ETA 554.121 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD-DAY-DATE W/CORR
 ETA 554.412 QUARTZ ANALOG SS
 ETA 555.111 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD. W/CORR. STOP SEC.
 ETA 555.112 QUARTZ-ANALOG-DSS-STOP SEC-CALD. W/CORR.
 ETA 555.113 QUARTZ ANALOG DSS STOP SEC CALD W/CORR
 ETA 555.115 QUARTZ ANALOG DSS CALD
 ETA 555.121 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD-DAY-DATE-W/CORR-STOP SEC.
 ETA 555.122 QUARTZ-ANALOG-DSS-STOP SEC-CALD DAY-DATE W/CORR
 ETA 555.125 QUARTZ ANALOG DSS CALD DAY DATE
 ETA 555.232 
 ETA 555.411 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD-
 ETA 555.412 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD.
 ETA 555.415 QUARTZ ANALOG DSS CALD
 ETA 555.419 QUARTZ ANALOG DSS CALD MOON PHASE
 ETA 555.421 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD-DAY-DATE
 ETA 555.422 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD-DAY-DATE W/CORR.
 ETA 555.425 QUARTZ ANALOG DSS CALD DAY DATE
 ETA 556.031 QUARTZ-ANALOG-W/O SEC.
 ETA 556.032  CIRCUIT NOT THE SAME AS 556.031
 ETA 556.111 QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD W/CORR.
 ETA 556.112 QUARTZ-ANALOG-DSS-STOP SEC. CALD W/CORR.
 ETA 556.115 QUARTZ ANALOG DSS CALD
 ETA 556.119 QUARTZ ANALOG DSS CALD DAY/DATE MOON PHASE
 ETA 556.121 QUARTZ - ANALOG - DSS - CALD (DAY-DATE) W/CORR
 ETA 556.125 QUARTZ ANALOG DSS CALD DAY - DATE W/CORR
 ETA 556.415 QUARTZ ANALOG DSS CALD
 ETA 558.001 QUARTZ - ANALOG
 ETA 561.001 QUARTZ ANALOG W/O SEC
 ETA 561.101 QUARTZ ANALOG DSS
 ETA 562.001 QUARTZ
 ETA 562.101 
 ETA 571 ETA 370
 ETA 578.001 QUARTZ-ANALOG
 ETA 578.002 QUARTZ-ANALOG
 ETA 578.004 QUARTZ ANALOG W/STOP LEVER W/OUT SEC
 ETA 579.001 QUARTZ-ANALOG-W/O SEC.
 ETA 579.002 QUARTZ - ANALOG
 ETA 579.005 QTZ MVMT
 ETA 579.101 QUARTZ-ANALOG-DSS
 ETA 579.105 
 ETA 581.001 QUARTZ ANALOG SMALL SECOND
 ETA 581.011 QUARTZ - ANALOG
  CONTINUE LIST