WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 440/80
 SET SPRING
 
 Price Each $  9.50
 
 BUR 16/S  NEGATIVE WINDING
 BUR 16/SNEGATIV  NEGATIVE WINDING
 BUR 690  NEGATIVE WINDING-FOR REGULAR WIND USE BUREN 691
 GEN 861  DSS AUTO (BALL BEARING) CAL
 MTV 19A  NEGATIVE WIND