WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 430/142
 CLICKSPRING
 31/BUL 10BA
 Price Each $  7.70
 
 BEN AC  NON SHOCK AND BENRUS SPECIAL SHOCK
 BEN AD  
 BEN AX  
 BEN BA  =ETA 900
 BEN BB  SMALL SECOND
 BEN BO  
 BEN CE  CALENDAR SMALL SEC
 BEN CK  CALENDAR SMALL SEC
 BUL 10AK  MECH FOR SWEEP SECOND USE ETA 734 (BULOVA IS NON-INCABLOC)
 BUL 10BA  
 BUL 10BH  MECH SMALL SEC
 BUL 7AK  MECH:SET BRG IS 7AK NOT ETA 735
 BUL 8AD  SMALL SECOND
 BUL 8BA  
 CORT 926  
 DOX 100  ETA 900
 DOX 78  ETA 1000
 EBL 88  MECH MVT
 ETA 1000  ETA 1000
 ETA 1001  SWEEP SECOND
 ETA 1015  CALENDAR
 ETA 1019  SWEEP SECOND
 ETA 1220  SMALL SECOND
 ETA 1228  
 ETA 734  SWEEP SECOND
 ETA 735  SWEEP SECOND USE ETA 734
 ETA 756-757  
 ETA 757  SMALL SECOND
 ETA 790  FOR SWEEP SECOND-USE ETA 804
 ETA 804  SWEEP SECOND ETA 790
 ETA 810  REG & SWEEP
 ETA 815  REG & SWEEP
 ETA 819  SWEEP SECOND
 ETA 820-821  
 ETA 900  MECH MVT; FOR SW/SEC USE MOD 926
 ETA 900-901  
 ETA 925  
 ETA 925/3  CALENDAR
 ETA 926  SWEEP SECOND
 ETA 930  REGULAR AND SWEEP SECOND
 ETA 936  SWEEP SECOND
 ETA 960  REGULAR AND SWEEP SECOND
 ETA 961  SWEEP SECOND
 GP 05-OLD  MECH SMALL SECOND
 ILL 655  
 JJ 116  
 JJ 47  
 VUL 116  
 WAL 894  
 WIT 10E  
 WIT 9W  
 WIT 9WN  
 WIT 9WN-9WW  
 WYL WF21  INCAFLEX