WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 5311/75
 SCREW, UPPER BALANCE CAP JEWEL
 
 Price Each $  7.50
 
 BEG 73  CALENDAR
 BEN AG  
 BEN CR  DIRECT CENTER SECOND
 BEN CU  DIRECT CENTER SECOND
 BEN CY  DIRECT CENTER SECOND-CALENDAR
 BEN DM  
 BEN DMA  
 BEN DN  
 BEN DNA  SEE ETA 1280
 BEN DR  DSS OFFSET CENTER
 BEN EC  21 JEWELS
 BEN EG  AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-OFFSET
 BEN EN  
 BEN ER  DIRECT CENTER SECOND - SELF REGULATOR
 BLF 11G  18,00 BPH DSS AUTO SHOCK
 BUL 6AU  MECH
 CORT 190  UT 190
 EBL 130  ETA 1100 12L
 ELG 628  DIRECT CENTER SECOND
 ELG 659  DIRECT CENTER SECOND
 ENI 1130  
 ENI 731  DIRECT CENTER SECOND
 ETA 1100  
 ETA 1100 LEONIDA  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETA 1100 ZODIAC  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ETA 1101  DIRECT CENTER SECOND
 ETA 1102  DIRECT CENTER SECOND-INCAFLEX
 ETA 1120  
 ETA 1121  
 ETA 1122  INCAFLEX
 ETA 1162  CALENDAR
 ETA 1164  CALENDAR
 ETA 1168  DIRECT CENTER-STOP
 ETA 1280  
 ETA 1281  SMALL SECOND
 ETA 1293  
 ETA 2354  DSS OFFSET CENTER WHL
 ETA 2370  DSS
 ETA 2372  DIRECT CENTER SECOND-OFFSET CENTER
 ETA 2375  AUTO DSS
 ETA 2378  AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER
 FF 200  OFFSET CENTER WHEEL
 FF 67  DIRECT CENTER SECOND
 FF 67-2  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 FF 67-2N  CALENDAR DIRECT CENTER SECOND
 FF 671  DIRECT CENTER SECOND
 FF 671-2  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 FF 70  REGULAR-AND SWEEP SECOND
 FF 70-2  CALENDAR
 FF 70-2N  CALENDAR
 FF 70-3  CALENDAR
 FF 701  REGULAR AND SWEEP SECOND
 FF 701-2  CALENDAR
 FF 701-2N  CALENDAR
 FF 71  
 FF 71-2  CALENDAR
 FF 71-3  CALENDAR
 FF 711  
 FF 711-2  CALENDAR
 FF 73  DIRECT CENTER SECOND
 FF 73-2  CALENDAR DIRECT CENTER SECOND
 FF 73-2N  CALENDAR DIRECT CENTER SECOND
 FF 73-4  DIRECT CENTER SECOND-CALENDAR
 FF 74  DIRECT CENTER SECOND
 GP 63  
 UT 190  FOR SWEEP SECOND USE UNITAS 195
 UT 192  FOR SWEEP SECOND USE UNITAS 195
 UT 193  CALENDAR
 UT 195  
 UT 200  
 UT 201  
 UT 510  
 UT 520  
 UT 521  
 UT 540  DIRECT CENTER SECOND
 UT 541  
 UT 543  
 UT 550-551  DIR CTR SEC CAL,CAL DSS
 UT 580  DIRECT SWEEP SECOND
 WAL 1155  
 WAL 1157  
 WAL 660A  
 WAL 663  
 WIT 11N  REG & SS
 WIT 11NCG  CALENDAR-SHOCKPROOF
 WIT 13PF  OFFSET CENTER WHEEL
 WYL WH222  INCAFLEX DSS
 WYL WH26  AUTOMATIC-INCAFLEX
 WYL WM212  INCAFLEX
 WYL WM29  DIRECT CENTER SECOND-INCAFLEX
 ZOD 1025  
 ZOD 12-OLD  CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND
 ZOD 12S  DIRECT CENTER SECOND-STOP