WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST
 A/6243
 BALL BEARING WHEEL
 1497R/ETA 2650R
 Price Each $  27.70
 
 BUL 1233.11  28,800 BPH-DSS-AUTO-CALD-DAY-DATE
 BUL 1233.30  
 BUL 1233.50  21,600 BPH-DSS-AUTO-CALD-DAY-DATE-ADJ STUD HOLDER
 ETA 2550R  AUTOMATIC DSS SHOCK 21,600 BPH BALL BEARING
 ETA 2551R  21,600 BPH-DSS-SHOCK-AUTO-CALD BALL BEARING
 ETA 2580  21,600 BPH DSS AUTO BALL BEARINGS
 ETA 2650  21,600 BPH DSS AUTO
 ETA 2650R  21,600 BPH DSS BALL BEARING-AUTO
 ETA 2658R  21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE BALL BEARING
 ETA 2670  28,800 BPH-DSS-AUTO
 ETA 2671  28,800 BPH DSS AUTO CALD W/CORR KIF TRIOR(NOT INCABLOC)
 ETA 2678  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE
 ETA 2678R  28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE
 ETA 2681  28,800 BPH DSS AUTO CAL
 ETA 2685  AUTOMATIC DATE HAND MOON
 ETA 2688  21600 BPH DSS AUTO CALD (DAY DATE)
 MID 0657  21600 BPH-DSS-AUTO-BALL BEARING-SHOCK-ADJ STUD HOLDER
 MID 747-0  
 MID 747-OC  21,600 BPH DSS AUTO CAL OCEAN STAR
 MSR H66  21600 BPH DSS AUTO CALD
 MSR H67  21600 BPH DSS AUTO CALD DAY/DATE ADJ STUD HOLDER
 MST 492  
 OME 720  
 OME 721  
 TIS 2371  28800BPH-DSS-21JL-AUTO-CALD. W/CORR.
 TIS 2372  21,600BPH-DSS-21JL-AUTO-CALD
 TIS 2392  21600BPH-DSS-AUTO-CALD-DAY-DATE-ADJ STUD HOLDER
 ZEN 2671  28,800BPH-17JL-DSS-AUTO-CALD W/CORR
 ZOD 46  AUTOMATIC DSS 21,600 BPH
 ZOD 47  21,600 BPH DSS AUTO CALENDAR